ARTETERAPIA - kde bola, tam bola


Arteterapia so zameraním na rozprávkové motívy

Banský Studenec 14. - 16. augusta 2015arteterapia tvorba

Po workshope venovanom detskej kresbe, sme plynulo prešli k téme „Rozprávka v arteterapii“. Stretli sa u nás jedineční ľudia, ktorí mali chuť ukradnúť si čas len pre seba, načerpať energiu, či sa dozvedieť ako pracovať s rozprávkou v arteterapeutickej praxi. Ako sami priznali, až takú náramnú zábavu, sebapoznanie a oddych však nečakali.


Rozprávka predstavuje  možnosť stretnutia sa s vlastným nevedomím, predstavuje možnosť komunikovať s ním a poznávať ho. Reč rozprávok je medzinárodným jazykom, ktorému všetci, bez rozdielu kultúry, či rasy rozumejú. Reč metafor, analógií, asociácií, či symbolov. Rozprávka nám poskytuje emocionálny priestor, dostatočné sebapoznanie a zároveň i silu potrebnú na uskutočnenie zmien v živote.       

Arteterapeutické aktivity, ktorých bolo najviac, sme venovali najmä sebareflexii, svojím emóciám, ťažobám i radostiam. Tak dôležitý proces tvorby bol chvíľami vážny až zádumčivý, chvíľami veselý a usmievavý. A rovnako to bolo aj s reflexiami. Arteterapeutické aktivity sme už tradične striedali aktivitami oddychovo-zábavnými artefiletickými.
Nebudem viac písať, slová sú zbytočné. Radšej opäť pripájam krátku galériu nášho krásneho rozprávkového workshopu a radi sa s vami uvidíme na ďalšom.

facebook_nervuska.jpg, 18kB

IMUNO-ALERGO

Base Factory

Marlen

Pre radosť - letný tábor

Nervuska-arte.sk

 

Copyright © 2011 nervuska.sk Všetky práva vyhradené.

nervuska.sk